Máte DOTAZ?
Přejít na homepage

Palivové dřevo

Palivové dříví jako palivo zažívá v posledních letech obrovský rozmach. Hlavním důvodem jsou neustále se zvyšující ceny energií.

Jaké jsou vlastnosti dřeva?

 • dřevo je organický materiál přírodního původu
 • výhřevnost dřeva je asi 15 MJ/kg (při vlhkosti okolo 20 %)
 • vlhkost dřeva má zásadní vliv na jeho výhřevnost
 • dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody o 20% za jeden rok


 • čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50 %
 • ideální vlhkost dřeva na topení v krbech a kamnech je do 20%, krbové dřevo by tedy mělo vysychat cca 2 roky
Stáří dřeva Obsah vody Výhřevnost
čerstvě kácené v lese 50 - 60 % 7,1 MJ/kg
přes léto skladované 25 - 35 % 12,2 MJ/kg
několik let skladované 15 - 25 % 14,4 MJ/kg

Zdroj: TZB Info


Tvrdost dřeva

Tvrdost dřeva závisí na jeho struktuře, hustotě a anatomické stavbě.

Tvrdé dřevo:

 • získává se z listnatých stromů
 • obecně platí, že toto dřevo hoří pomalým plamenem a dlouho žhne
 • je vhodné do krbů a na grilování
 • tvrdé dřevo je žádanější a také dražší než dřevo měkké
 • obsah popelovin je oproti měkkému dřevu při srovnatelném tepelném výkonu asi poloviční

Měkké dřevo:

 • získává se z jehličnatých stromů
 • velice rychle vzplane a hoří
 • má menší výhřevnost než tvrdé dřevo a je ho tedy zapotřebí větší množství
 • je vhodné pro zatápění a pro topení ve zplynovacích kotlích
 • výhodou je nižší cena ve srovnání s tvrdým dřevem

Dřevo je podle tvrdosti rozděleno do 6 tříd:

Pro tvrdost dřeva se používají také další stupnice.

Skupina kg/cm2 Příklady
velmi měkká 0-350 smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy
měkká 351-500 modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak
středně tvrdá 501-650 kaštan jedlý, platan, jilmy, líska
tvrdá 651-1000 dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
velmi tvrdá 1001-1500 dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
neobyčejně tvrdá nad 1501 eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny

Zdroj: TZB Info a Naučný slovník lesnický (1934)


Jednotky pro objemy dřeva a jejich přepočty

Orientační převodní tabulka mezi objemovými měrnými jednotkami dřeva.

Plnometr, PLM Prostorový metr rovnaný, PRMr Prostorový metr sypaný, PRMs
plnometr, PLM 1 1,43 2,43
prostorový metr rovnaný, PRMr 0,7 1 1,7
prostorový metr sypaný, PRMs 0,41 0,59 1

Zdroj: TZB Info

Pozn: Hodnoty jsou pouze orientační. Různé zdroje uvádí mírně odlišné hodnoty.


Plnometr (palivového) dřeva, PLM:

Krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, tedy 1 m3 skutečné dřevní hmoty. V praxi však není možné takovéhoto uložení dosáhnout, proto byly zavedeny jednotky PRMr a PRMs.

Rovnaný (skládaný) prostorový metr (palivového) dřeva, PRMr

Štípané dřevo efektivně naskládané do 1m3, nevyužitý prostor mezi poleny je minimální. Skládání je časově poměrně náročné, což je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dříví.

Sypaný prostorový metr (palivového) dřeva, PRMsr

Dřevo volně nasypané do 1m3, nevyužitý prostor mezi poleny není nijak redukován. Čím menší jsou polena nebo štěpy, tím efektivněji se naskládají.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.