Máte DOTAZ?
Přejít na homepage
Tepelná technika TopMAX

www.topmax.eu


Jak při topení uspořit a přitom být šetrný k přírodě

Možná právě pro Vás je topení pevnými palivy (např. uhlím, dřevem, biomasou atd.) technickou a finanční nutností.

Chceme Vám poskytnout základní informace, jak doma již dnes, ale zejména v budoucnu ekonomicky a ekologicky topit.

Rozumné a jednoduché řešení ekonomiky a ekologie

 1. Využijte pro vytápění kvalitní kotle s vysokou účinností spalování. Původní investice do moderních kotlů se Vám vrátí (ušetříte na palivu, čas s obsluhou i ekologii).
 2. Topte jen kvalitními palivy v dobré pořizovací ceně od ověřených prodejců.
 3. Nepoužívejte k vytápění odpadky a jiné nevhodné materiály.

INVESTUJTE do moderních kotlů s automatickým spalováním a regulací, případně využijte poskytovaných dotací MŽP www.ZELENAUSPORAM.cz, která se vztahuje mimo jiné i na výměnu starého kotle na pevná pliva za nový s max. dotací 95.000 Kč.

V čem topit?

V současnosti je k dispozici velký výběr moderních kotlů na pevná paliva, která mají automatiku spalování a komfortní regulaci, vysokou účinnost a splňují emisní limity.

Tyto kotle se vyrábějí v různých provedeních a výkonech od cca 15 do cca 300 kW a jsou vhodné např. pro rodinné domy, bytovky, školy, podnikatelské provozy atd. Velkou předností těchto kotlů je možnost spalovat různé druhy pevných pliv od uhlí, dřeva, biomasy-peletek atd., tedy vše co je možné obstarat za přijatelnou cenu a spálit s vysokou účinností a přitom velmi šetrně k životnímu prostředí i své „peněžence“.

Čím tedy topit?

Pokud již dnes máte doma kotel na pevná paliva, doporučujeme topit jen kvalitními výhřevnými, nízkosirnatými palivy (např. Ledvické hnědé uhlí, brikety, černé uhlí, dřevo, dřevěné peletky atd.), které jsou pro kotle v rodinných domech nejvhodnější.

Moderní, šetrné a účinné topení

Nízké emise – postupně dochází k zpřísnění norem na množství vypouštěných emisí vznikajících při spalování všech paliv (pevných i kapalných, plynu atd.). Moderní kotle na pevná paliva v nejpřísnější třídě 3 již dnes splňují evropskou normu ČSN EN 303-5.

Vysoká účinnost – původní kotle na pevná paliva mají účinnost při spalování cca 60%. Moderní kotle v třídě 3 dosahují účinnosti spalování nad 80%, čímž ušetříte na množství spotřebovaného paliva.

Jednoduchá a pohodlná obsluha – moderní kotle již mají automatiku spalování a regulaci, což umožňuje nastavit kotel dle Vašich individuálních požadavků na teplo a obsluhu kotle lze provádět jednou za 2 až 5 dní v závislosti na klimatických podmínkách a technických dispozicích kotle.

 

Tuzemských, případně i dovozový pevných paliv bylo, je a bude dost i pro Vás!

Orientační porovnání maloobchodních cen paliv v Kč za GJ a ročních nákladů na palivo včetně DPH pro II. a III.Q 2014

porovnání cen vytápění rpodinného domu Stáhnout soubor (.pdf 99 kB)

Moderní uhlí

Společnost MEIXNER&HANUŠ a.s. Czech republic realizuje za účelem budoucího a dlouhodobého užití tradičního tuzemského paliva komplexní projekt:

 • moderního, efektivního využití uhlí k výrobě tepla šetrného k životnímu prostředí v souladu se stávajícími a budoucími zákony (legislativou EU)
 • s ekonomicky přijatelnými náklady a komfortním řešením při výrobě tepla z uhlí pro uživatele a spotřebitele i v 21 století

Máme řešení - automatický kotel a pytlované uhlí:

 • splňuje emise dle ČSN EN 303-5, třídy 3 a to včetně připravovaného nového zákona o ochraně ovzduší
Moderní uhlí, Pytlované uhlí

Tabulka hodnot emisních limitů středních a malých zdrojů znečišťování pro tuhá paliva:

Tabulka hodnot emisních limitů středních a malých zdrojů zněčišťování pro tuhá paliva Tabulka hodnot emisních limitů středních a malých zdrojů zněčišťování pro tuhá paliva

Komplexní a moderní řešení - základní výhody:

 • nízké náklady na výrobu tepla se zaručeným komfortem (automatická regulace)
 • možnost propojení do komplexního systému výroby tepla a teplé vody v domě na:
  • výměníky tepla nebo multifunkční akumulační nádoby
  • solární techniku pro ohřev teplé vody a vytápění
 • komplexní řešení umožňuje efektivní nízkonákladový provoz v režimu „léto-zima“, případně umožňuje ohřev vody i pro venkovní či vnitřní bazén u domu
 • při využití produktu pytlovaného uhlí zejména u automatických kotlů odpadá potřeba samostatné „kotelny a uhelny“ = ušetříte místo a máte doma čisto!

Máme řešení - moderní kotelna s multifunkčními zásobníky vody + solární ohřev:


Orientační schéma zapojení moderní kotelny:

Schméma zapojení - moderní kotelna


Ukázkové komplexní řešení moderní kotelny v praxi:


Automatický kotel tř. 3 Dokonalé spalování (pohled na hořák)
Moderní kotelna Moderní kotelna


Multifunkční akumulační nádoby Horkovzdušný fukar tepla
Moderní kotelna Moderní kotelna

Multifunkční akumulační nádoby a výměníky, regulační a solární technika:

Moderní kotelna

Tepelná a ohřívací technika www.topmax.eu

Nízké provozní náklady na výrobu tepla a vody splňující všechny stávající i budoucí zákonné normy.Orientační porovnání maloobchodních cen paliv v Kč za t včetně DPH pro II. a III.Q 2014

Cenové porovnání paliv v Kč / t

Orientační porovnání maloobchodních cen paliv v Kč za GJ a ročních nákladů na palivo včetně DPH pro II. a III.Q 2014

INFORMATIVNÍ cenové porovnání nákladů na vytápění rodinného domu